Uzynlygy kesiň
Roll emele getiriji maşyn
Turbanyň degirmeni

hakdaus

Zawodymyz, SINOMRCH-da 10 ýyldan gowrak wagt bäri tehnologiýa gözleg toparynyň ýolbaşçysy bolup işleýän kompaniýamyzy esaslandyryjy jenap Şu tarapyndan esaslandyryldy.2008-nji ýyldan başlap, dünýä öňdebaryjy tehnologiýasynyň şol bir derejesindäki köp kyn setirleri goşmak bilen, dürli görnüşli rulon dizaýnlaryny, in engineeringenerçiligini we önümçiligini başladyk.Şol bir wagtyň özünde, Hytaýda ýokary derejeli hil boýunça uzynlyk çyzyklaryny, süýşýän çyzyklary we turba degirmenlerini dizaýn edýäris we öndürýäris.

Koprak oka
takmynan_bg

yssyönüm

habarlarmaglumat

 • Müsüre turba zawody

  Müsüre turba zawody

  Noýabr-10-2022

  Bu gün Müsüre ýokary ýygylykly kebşirleýiş turbasyny ibereris.Bu biziň kompaniýamyz üçin täze müşderi we müşderi kebşirlenen çyzyk isleýändikleri barada bize irden habar iberdi.Kompaniýamyzyň satyjysy, kebşirlenen p-den haýsy material ýasamak isleýändigiňizi aýdyp bilersiňiz diýip e-poçta iberdi ...

 • Cnc gantry hereketli buraw maşynynyň dürli modellerini nädip tapawutlandyrmalydygyny bilýärsiňizmi?

  Cnc gantry hereketli buraw maşynynyň dürli modellerini nädip tapawutlandyrmalydygyny bilýärsiňizmi?

  Noýabr-01-2022

  Ilki bilen, cnc gantry hereketli buraw maşyny bilen tanyşdyraryn.Cnc planar buraw enjamy polat we polat gurluşy üçin buraw we freze işlerine ukyply.Cnc plastinka polat buraw maşynymyzda alty sany model bar.Model PD, PCD, PSD, PLD, PMD, ZPMD.Ikinjiden, PD CNC bilen tanyşdyraryn ...

 • Rulony emele getirýän maşyn bilen tanyşdyryň

  Rulony emele getirýän maşyn bilen tanyşdyryň

  31-2022-nji oktýabr

  Rulon emele getirişi, rulon emele getiriji ýa-da rulon görnüşi diýlip hem atlandyrylýar, uzyn metal zolagyň (adatça örtülen polatdan) islenýän kesişe yzygiderli egilmegini öz içine alýan togalanma görnüşidir.Iş prosesi: Rulonyň emele gelmegi, adatça, demirden ýasalan uly rulondan başlaýar ...

Koprak oka