sahypa_banner

Awtoulag

Awtoulag

 • Durýan tikin üçek paneli rulon emele getiriji maşyn

  Durýan tikin üçek paneli rulon emele getiriji maşyn

  Durýan tikin üçegi paneli rulon emele getiriji maşyn, sowuk emele getiriji maşyny iş böleklerini öndürmek üçin iş zerur ýerine alyp bilýän amatly göçme sowuk emele getiriji maşyn.

 • Awtoulag bamper şöhlelerini emele getirýän maşyn

  Awtoulag bamper şöhlelerini emele getirýän maşyn

  Ulag bamperirulon emele getiriji maşyn, awtoulagyň öň we arka üçin taýýar awtoulag bamperlerini öndürip biljek doly önümçilik liniýasydyrçaknyşyga garşy şöhle dürli awtoulaglarda we ýük awtoulaglarynda.Bu setiriň tutuş prosesi, örtüksiz tekizleýji we gyrgyçly kebşirleme-aýlawly aýlawly serweri iýmitlendirmek - deşik deşikleri-aýlaw görnüşi - rulonly kebşirlemek - kesmek, egilmek we taýýar önümleriň artykmaç önümlerini kesmek.Setirpatent önümleri we dünýäniň köp sanly iri awtoulag önümçiliginde birnäçe üstünlikli ýagdaý bar

 • Awtoulag bamperi rulondan çykýan maşyn

  Awtoulag bamperi rulondan çykýan maşyn

  Ulag bamperirulon emele getiriji maşyn, awtoulagyň öň we arka üçin taýýar awtoulag bamperlerini öndürip biljek doly önümçilik liniýasydyrçaknyşyga garşy şöhle dürli awtoulaglarda we ýük awtoulaglarynda.Bu setiriň tutuş prosesi, örtüksiz tekizlemek, gyrkmak we düwme kebşirlemek - aýlaw aýlawy - serweri iýmitlendirmek - deşikleri deşmek - aýlaw görnüşi - rulonly kebşirlemek - kesmek, kesmek we taýýar önümleriň artykmaç iýmitini kesmek.Setirpatent önümleri we dünýäniň köp sanly iri awtoulag önümçiliginde birnäçe üstünlikli ýagdaý bar.

 • Qualityokary hilli ýük awtoulag arabasy rulony emele getirýän maşyn

  Qualityokary hilli ýük awtoulag arabasy rulony emele getirýän maşyn

  Bu ýük awtoulaglarynyň profilleri üçin rulon emele getirýän maşynymyz.Doňdurylan ýük awtoulag wagonynyň üstünde 10 dürli profil üçin jemi 10 önümçilik liniýasy gerek - ýokarky şöhle, gapdal şöhle, gapy şöhlesi, gapdal diwar, bezeg poly, üçek.

 • Uckük awtoulagynyň gapdal plastinka rulonyny emele getirýän maşyn

  Uckük awtoulagynyň gapdal plastinka rulonyny emele getirýän maşyn

  Uckük awtoulag wagonynyň diwar plastinka rulonyny emele getirýän maşyn, esasan, aşaky plastinka, ýokarky plastinka we ýük awtoulagynyň sütünini goşmak bilen awtoulagdaky bölekleri öndürmek üçin ulanylýar.Sowadyjy ýük awtoulaglaryna, uly ýük awtoulaglaryna, ýük awtoulaglaryna we ş.m. ulanylyp bilner.

 • “Auto U Beam Roll” emele getiriji maşyn

  “Auto U Beam Roll” emele getiriji maşyn

  U şöhle rulonyny emele getirýän maşyn şöhle profilleriniň emele gelmegini tamamlap biler.Beýleki şuňa meňzeş sowukdan ýasalan polatlar rulonlary we degişli gurallary çalyşmak arkaly öndürilip bilner.Enjamlarymyz esasan awtoulag şöhle panellerini öndürmek üçin.Awtoulag berkitme plitalary esasan awtoulag uzyn şöhlelerini, haç şöhlelerini, öň we yz oklaryny, bamperleri we beýleki gurluş böleklerini öndürmek üçin ulanylýar.Galyňlygy adatça 4.0-8.0mm.Awtoulag gurluş polat plitalaryna we ýokary öndürijilik görkezijilerine ýokary isleg bilen polat derejesidir.