sahypa_banner

önüm

Poluň bezeg rulony emele getiriji maşyn

Gaty bezelen rulon emele getiriji maşyn polat pollary bezemek üçin el bilen ulanylýar we ýokary hilli pol bezegi öndürip bilýär, kesme deformasiýasy, ýokary güýç we uly iş ýüki ýaly artykmaçlyklary bar.Polat tor we beton bilen göni ýelmeşip garylyp bilner.Bezeg listleriniň esasy goşundylary ýylylyk elektrik stansiýasy, köp gatly awtoulag kölegeli awtoulag duralgasy, söwda merkezleri, köprüler, platformalar, ýörelgeler, mezzaninler, silos we ş.m. ýaly köp gatly ýaşaýyş we söwda binalaryny öz içine alýar.


  • youtube
  • facebook
  • twitter

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER

1 (1)

Esasy TEHNIKI PARAMETERLER

Material:Galvanizli sowuk kagyz

Çig malyň hasyllylygy:75275Mpa

Çig malyň dartyş güýji:50550Mpa

Coil OD:13F1300 mm

Bobin ID:Ф508

Zolaklaryň ini:501450mm

Zolaklaryň galyňlygy:0.8 ~ 1,2mm

Bobanyň agramy:0010000 kg

Esasy kompozisiýalar

No Harytlaryň ady Aýratynlyklary
1 Bezeg Headeke baş re modeimi, ýeke goldaw;Rulon belgisi: Ф508;Bobin OD: Ф1300mm;Zolaklaryň ini: 1450 mm;Maks.Agramy: 0010000 kg
2 Roll emele getiriji maşyn

Gurluşy: emele getiriji bölüm motor reduktor zynjyry bilen hereket edýär;Dörediji stansiýalar: 36 stansiýa;Machine φ95mm maşyn şkafyny emele getirmek;Motor güýji: 22kwX2;Maks: 15m / min

3 Gidrawlik kesmek Kesiji re modeim boş gyrkymy kabul edýär;Pyçak materialy: Cr12MoV (HRC58 ~ 62 söndürilenden soň gatylyk);Parametr: kesmegiň takyklygy : ± 1.5mm
4 Elektrik dolandyryş kabineti

Esasy elektrik bölekleri;PLC: Mitsubishi;Inwertor: delta;Duýgur ekran: veron (Taýwan, Hytaý);Pes woltly elektrik enjamlary: şnaýder (Fransiýa);Kodlaýjy: Omron (Japanaponiýa)

5 Gidrawlik ulgamy Gidrawlik ulgamy 6-8 derejäni üpjün etmek üçin süzgüç, ýagyň arassalygy
  Tamamlanan tablisa Ölçegi: 3 * 1,2 * 0,6m;Düzülip bilinýän beýiklik

ÖNÜMLER

Açmak → Tekizlemek → Rulonyň emele gelmegi → Aýyrmak

IŞLER MESELLERI

Metal bilen bezelen gasynlanan demir örtükdir, bu gurluş üçek ýa-da birleşdirilen pol palta hökmünde ulanylýar.Polat şöhleler ýa-da bogunlar bilen goldanylar Metal palubanyň maksady üçegiň izolýasiýa membranasyny goldamak ýa-da birleşdirilen demir pol polkasyny döretmek üçin beton bilen berkitmek we baglamakdyr.Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň