sahypa_banner

önüm

Uzynlyk çyzygyna demir polat rulon

Uzynlyk çyzygyna çenli kesilen “Raintech”, demir rulony gerekli uzynlyga bölmek we tekizlemek üçin ulanylýar.Sowuk togalanan we gyzgyn togalanýan uglerod polat, kremniý polat, galaýy, poslamaýan polat we dürli metal materiallary ýerüsti örtükden soň gaýtadan işlemek üçin uzyn kesiş amallary üçin amatlydyr. Bu önümçilik liniýasy kebşirlemek üçin birnäçe setir üpjün etdi. turba senagaty, list paýlaýyş pudagy, awtoulag senagaty, daşky gurşawy goramak senagaty we metaldan ýasalan senagat, kämillik we ygtybarly tehnologiýa bilen.


  • youtube
  • facebook
  • twitter

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy TEHNIKI PARAMETERLER

Inçe material üçin uzynlyk çyzygyny kesiň

Model parametri Material galyňlyk (mm) Maksimum giňligi (mm) Kesmegiň takyklygy (mm) Iň ýokary tizlik (m / min.) Maks.Kutma ýygylygy (spm) Agramy (tonna)
SRCL-2 * 650 0.2-2 100-650 ± 0.3 80 150 5
SRCL-2 * 800 0.2-2 100-800 ± 0.3 80 150 8
SRCL-2 * 1300 0.3-2 400-1300 ± 0.3 80 150 15
SRCL-2 * 1600 0.3-2 400-1600 ± 0.3 80 150 20
SRCL-3 * 800 0.3-3 100-800 ± 0.3 70 150 8
SRCL-3 * 1300 0.3-3 400-1300 ± 0.3 70 150 15
SRCL-3 * 1600 0.3-3 400-1600 ± 0,5 70 150 20

Galyň material üçin uzynlyk çyzygyny kesiň

ModelParameter MaterialThicknes (mm) Maksimum giňligi (mm) CuttingAccuracy (mm) Maks.Tizlik (m / min.) Maks.CuttingFrequency (spm) UncoilingWeight (tonna)
SCL-6 * 1600 1-6 800-1600 ± 0,5 40 40 25
SCL-6 * 1850 1-6 900-1850 ± 0,5 40 40 30
SCL-6 * 2000 1-6 900-2000 ± 0,5 40 40 30
SCL-8 * 1600 2-8 900-1600 ± 0,5 35 30 25
SCL-8 * 1850 2-8 900-1850 ± 0,5 35 30 30
SCL-8 * 2000 2-8 900-2000 ± 0,5 35 30 30
SCL-12 * 2000 3-12 900-2000 ± 1.5 30 15 35
SCL-16 * 2000 4-16 900-2000 ± 2.0 20 10 35
SCL-20 * 2000 8-20 900-2000 ± 2.0 20 10 35

Esasy komponentler

COIL SKID V görnüşli, polat plastinka bilen kebşirlenen esasy korpus
COIL CAR Çukur görnüşi, polat plastinka bilen kebşirlenen esasy göwre
KAPYR WINDER Pnewmatik giňeldilen işleýän mandrel görnüşi. Kagyz şkafy, zolak tölenendigi sebäpli, aralyk kagyzy yzyna öwürer.
SNUBBER ROLL BILEN UNCOILER Dört segment görnüşli kantilewer
Kömür açyjy Teleskopiki we swing görnüşi
HI LEVELER 4-Salam, 15 rulon görnüşi
GÖRNÜŞ Jetweli Swing görnüşi
TARAP GÖRNÜŞI Dik rulonyň görnüşi
ÖLÜM ROLLY we PVX örtügi bilen FEEDER ROLL 2 + 3 rulon görnüşi
SHEAR Mehaniki görnüşi
BELT KONWYORY Guşak görnüşi
PILER, DURMUŞ, GÖRNÜŞ Maşyny  
GIDRAULIK UNIT 1 toplum
PNEUMATIK UNIT Pnewmatik çeşme: alyjy tarapyndan
ELEKTRIK GURNAMASY Sazlamak, el bilen, awtomatiki iş tertibi.Bir başlangyç başlangyç, köp maşynly sinhronizasiýa.Tizligi sazlamak. Görkezilen kesişlere çyzyk.Nädogry maglumat görkezilmegi we diagnoz. Bejeriş kömegi.Gyssagly duralga, çalt durmakStart duýduryşyna seresap boluň.

IŞLER MESELLERIHabaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň