sahypa_banner

Roll emele getiriji maşyn

Roll emele getiriji maşyn

 • Shapeörite şekilli rulon emele getiriji maşyn

  Shapeörite şekilli rulon emele getiriji maşyn

  Rulon emele getiriş prosesi arkaly islenýän taýýar plastinka görnüşini iň soňky islenýän interfeýs şekiline getirmek üçin ulanylýar.Haçan-da önümi çalyşmagyň dürli aýratynlyklary diňe ýeňleriň bir bölegini çalyşmaly bolsa, önümi çalt çalşyp biler. Galyplaýyş bölümi garaşsyz stendi (ýadygärlik arkaýyn re modeimi) kabul edýär .Motor, reduktor sürüjisi, zynjyrly görnüş.

 • Tekiz bar Awtomatiki rulon emele getiriş liniýasy

  Tekiz bar Awtomatiki rulon emele getiriş liniýasy

  Tekiz çyzykly rulon emele getiriji maşyn, esasan, tekiz çyzgy öndürýär.Önümçilik liniýasyny emele getirýän tekiz rulonyň prosesi  AdingüklemekörtmektekizlemekdüzeltmekDeburr &Çamfering  looperservo iýmitlendirmekkesmek.

 • Şlýapa profilini düzmek üçin maşyn

  Şlýapa profilini düzmek üçin maşyn

  Şlýapa tertibirulon emele getiriji maşynşlýapa profilini öndürip biler.Rulon emele getirýän maşyn materialy Q235.Bobanyň agramy ≤2T, içki diametri Ф508 ± 10 mm.Şlýapa profiliniň rulonyny emele getirýän maşyn rulonynyň ini <200mm.Material rulonyň galyňlygy 0,6mm, daşky diametri iň ýokary 1400mm.Layout ölçegi 10mx2m.Önümçilik liniýasynyň ugry: sag → çep (önümçilik liniýasynyň ugruna)

   

 • Gün Strut kanalynyň rulon emele getiriji enjamy

  Gün Strut kanalynyň rulon emele getiriji enjamy

  Gün PV Strut kanaly rulon emele getiriji maşyngalyňlygy 2,0 mm-den 3.0 mm-e çenli gün şöhlesini öndürmek üçin niýetlenendir.Gün strut rulonyny emele getirýän maşyn, arassalaýjy, leveler, servo iýmitlendiriji, punch press, esasy emele getiriji maşyn, kesiji enjam, daşky stol, gidrawliki stansiýalardan we PLC dolandyryş ulgamyndan durýar.PV gün şöhlesini emele getirýän maşynymyzyň artykmaçlygy ýokary güýç, doly awtomatlaşdyryş, aňsat işlemek we arzan bahadyr.Biz üçin düzülenleri goldaýarysstrut u kanal rulon emele getiriji maşyn.

 • Qualityokary hilli “Truck u beam roll” emele getiriji maşyn

  Qualityokary hilli “Truck u beam roll” emele getiriji maşyn

  Bu önümçilik liniýasy galyplary tamamlap bilerΣ-şekilli şöhle profilleri.Kebşirleýji maşyn, miliň giňligi üçin awtomatiki düzediş galyplaýjy maşyn.

  Dürli giňlik we beýiklikdäki önümler awtomatiki sazlamak arkaly tamamlanyp bilner.Sowukdan emele gelen beýleki polatlar rulonlary we degişli gurallary üýtgetmek arkaly hem öndürilip bilner.

 • Qualityokary hilli iki tolkunly gara ýol gorag zolagy önümçilik liniýasyny emele getirýär

  Qualityokary hilli iki tolkunly gara ýol gorag zolagy önümçilik liniýasyny emele getirýär

  “Raintech” awtoulag ýolunyň heläkçiligi barýer rulonyny emele getirýän maşynyň üç görnüşi bar : Aýrylan W şöhleli rulon emele getiriji maşyn, üç tolkun heläkçiligi barýer rulon emele getiriji maşyn;iki we üç tolkun maşynyny birleşdirdi.Eksport awtoulag ýollarynyň garawul plastinka rulonyny emele getirýän maşyn we C post rulony emele getirmek üçin köp üstünlikli ýagdaýlarymyz bar .Bu dünýäde ösen tehnologiýa we janköýerler bilen müşderi bolup başlaýan önümlerimizdir.Bu enjam köpri, awtoulag ýollarynyň gurluşygynda giňden ulanylýan awtoulag garawully gasynlanan plastinkany urmak, emele getirmek we kesmek üçin ulanylýar.

 • Umn Sütün Sigma rulonynyň önümçilik liniýasy

  Umn Sütün Sigma rulonynyň önümçilik liniýasy

  Bu önümçilik liniýasy galyplary tamamlap bilerΣ-şekilli şöhle profilleri.Kebşirleýji maşyn, miliň giňligi üçin awtomatiki düzediş galyplaýjy maşyn.Dürli giňlik we beýiklikdäki önümler awtomatiki sazlamak arkaly tamamlanyp bilner.Sowukdan emele gelen beýleki polatlar rulonlary we degişli gurallary üýtgetmek arkaly hem öndürilip bilner.

 • Iň köp satylýan kabel lýubo rulony emele getiriji maşyn

  Iň köp satylýan kabel lýubo rulony emele getiriji maşyn

  Bu kabel lýuboý önümçilik liniýasyüçin ýörite enjamkabel lýuborulon emele getirmek,örtük plastinkasynyň önümçiligini hem gutaryp biler,elektrik geçiriji, tehnika we enjamlar, täjirçilik binalary we beýleki desgalar, şol sanda kompýuter otaglary, awtoulag duralgalary, maglumat merkezleri, ofisler, internet hyzmatyny üpjün edijiler, hassahanalar, mekdepler / uniwersitetler, howa menzilleri we zawodlar we ş.m.

 • Qualityokary hilli iň köp satylýan ýük awtoulag arabasy slaýd plastinka rulon emele getiriji maşyn

  Qualityokary hilli iň köp satylýan ýük awtoulag arabasy slaýd plastinka rulon emele getiriji maşyn

  Gysgaça giriş:

  Wagon tagtasynyň önümçilik liniýalary, awtoulaglaryň ýokarky, aşaky we gapdal plastinkalaryny ýasamak üçin ulanylýan awtomatiki enjamdyr ”

   

  Esasy tehniki parametrler:

  Materialgyzgyn togalanan polat plastinka

  Çig malyň hasyllylygy: 235Mpa

  Çig malyň dartyş güýji: 450Mpa

  Bobin OD: ≤F1300 mm

  Bobin belgisi: Ф508

  Zolagyň ini: 0001000mm

  Zolagyň galyňlygy: 1 ~ 1,2mm

  Rolleke rulonyň agramy: 0007000 kg

   

   

 • Üýtgeýän CUZ Purlin rulon emele getiriji maşyn

  Üýtgeýän CUZ Purlin rulon emele getiriji maşyn

  Önümiň beýany

  Önümçilik prosesi

  Bezemek → tekizlemek → iýmitlendirmek → emele getirmek → uzynlygy ölçemek → urmak → gidrawliki kesmek → taýýar önüm

  Bütin setiriň bölekleri

  No.ok.

  Haryt

  Bölüm

  Qty

  1.

  El bilen bezeg

  düzmek

  1

  2.

  Düzelýän maşyn

  düzmek

  1

  3.

  Esasy emele getiriji maşyn

  düzmek

  1

  4.

  PLC dolandyryş gutusy

  düzmek

  1

  5.

  Gidrawlik nasosy

  düzmek

  1

  6.

  Urmak we kesmek ulgamy

  kompýuterler

  1

  7.

  Çykyş tablisasy

  kompýuterler

  1

  Tehniki parametrler

  Amatly material: galvanizli polat ýa-da demir rulon

  Galyňlygy: 1-3.5mm

  Bütin setir ululygy18 * 1.5 * 1,6m

  Formanyň tizligi:8-12m/ min

   

   

 • Iki we üç şöhleli rulon emele getiriji maşyn

  Iki we üç şöhleli rulon emele getiriji maşyn

  “Raintech” awtoulag ýolunyň heläkçiligi barýer rulonyny emele getirýän maşynyň üç görnüşi barAýry-aýry W şöhleleri emele getirýän maşyn, üç tolkun heläkçiligi barýer rulon emele getiriji maşyn;iki we üç tolkun maşynyny birleşdirdi.

 • Iki tolkun şöhleli gara ýol garawul rulony emele getiriji maşyn

  Iki tolkun şöhleli gara ýol garawul rulony emele getiriji maşyn

  “Raintech” awtoulag ýolunyň heläkçiligi barýer rulonyny emele getirýän maşynyň üç görnüşi barAýry-aýry W şöhleleri emele getirýän maşyn, üç tolkun heläkçiligi barýer rulon emele getiriji maşyn;iki we üç tolkun maşynyny birleşdirdi.Eksport awtoulag ýollarynyň garawul plastinka rulonyny emele getirýän maşyn we C post rulonyny emele getirmek üçin köp üstünlikli ýagdaýlarymyz bar.Urulýan maşyn iki sany doly zarba we kesiş galyplary bilen enjamlaşdyrylandyr.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5