sahypa_banner

Çyzyk

Çyzyk

 • RSL-3 * 1300 Metal rulonlar Poslamaýan polatdan çyzyk

  RSL-3 * 1300 Metal rulonlar Poslamaýan polatdan çyzyk

  “Raintech” polatdan ýasalan çyzyk, müşderilerimiziň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülendir.Bu çyzyk, galyňlygy 0,5-3mm, rulonyň ini 1300 mm-den az bolan metal rulonlar üçin.Çyzygyň tizligi 200m / min.Önümçilik liniýasy “uncoiler-servo” iýmitlendiriji leveler-gyrkyjy-ýyrtyk-gaýtadan işleýjini emele getirýär.Her bir müşderi üçin dizaýn edip we teklip edip bileris, haýsydyr bir gözleg üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.

   

 • Iň köp satylýan metal rulonlary, önümçilik liniýasyna çenli kesilýär

  Iň köp satylýan metal rulonlary, önümçilik liniýasyna çenli kesilýär

  “Raintech” çyzgysy, esasan, galaýy, galvanizli demir, kremniý polat list, sowuk togalanan polat zolak, poslamaýan polat zolak, alýumin zolak we polat zolak ýaly rulon materiallaryny kesmek we kesmek üçin ulanylýar.Metal rulonlary dürli giňlikdäki zolaklara bölýär we indiki zolaklarda ulanmak üçin zolaklary ownuk rulonlara ýygýar.Transformatorda, motor senagatynda we beýleki metal zolaklarda metal zolaklary takyk kesmek üçin zerur enjamdyr. Süýşýän plastinkanyň galyňlygyna görä, inçe plastinka süýşmek çyzygyna we galyň plastinka süýşmek çyzygyna bölünýär.
  “Raintech” süýşýän liniýa gidrawlik ulgamynyň esasy bölekleri ýokary takyklykly komponentleri, elektrik gözegçiligi bolsa doly işleýän funksional gözegçilik üçin import edilýän PLC programma gözegçisini we duýgur ekrany kabul edýär.Highokary awtomatlaşdyryş, oňat tekizleýiş hili, ýokary kesiş takyklygy, durnukly we ygtybarly öndürijilik, amatly işlemek we tehniki hyzmat we ş.m. aýratynlyklary bar: Örtülen materialy bir gezeklik ýüklemek, her bir işiň göwnejaý tamamlanmagyny amala aşyryp biler, bu bolsa iş güýjüni peseldýär. işçiler, ýokary çykdajyly we enjamlary, elektrik we gidrawliki birleşdirýän ýokary öndürijilikli önüm.

 • Metal rulonlary süýşürmek önümçilik liniýasy

  Metal rulonlary süýşürmek önümçilik liniýasy

  Süýşmek çyzygyna süýşýän enjam, süýşýän maşyn, süýşüriji maşyn we gaýçy hem diýilýär.Demir rulonlary zerur dürli giňlikdäki zolaklara kesmeli we indiki amalda ulanmak üçin zolaklary ownuk rulonlara ýygnamaly.Transformatorlary, awtoulag pudagyny we beýleki metal zolaklary takyk kesmek üçin zerur enjam.

 • RSL-6 × 2000 metal rulonyň süýşürilýän önümçilik liniýasy

  RSL-6 × 2000 metal rulonyň süýşürilýän önümçilik liniýasy

  Süýşmek çyzygyna süýşýän enjam, süýşýän maşyn, süýşüriji maşyn we gaýçy hem diýilýär.Metal rulonlary dürli zerur giňlikdäki zolaklara bölýär we indiki amal üçin zolaklary ownuk rulonlara ýygnaýar.Transformatorlary, awtoulag senagatyny we beýleki metal zolaklary takyk kesmek üçin zerur enjam.

 • Uzynlyk çyzygynyň kesilen metal rulonlary

  Uzynlyk çyzygynyň kesilen metal rulonlary

  Süýşmek çyzygyna süýşýän enjam, süýşýän maşyn, süýşüriji maşyn we gaýçy hem diýilýär.Metal rulonlary dürli zerur giňlikdäki zolaklara bölýär we indiki amal üçin zolaklary ownuk rulonlara ýygnaýar.Transformatorlary, awtoulag senagatyny we beýleki metal zolaklary takyk kesmek üçin zerur enjam.“Raintech” polatdan ýasalan çyzyk, müşderilerimiziň aýratyn talaplaryna laýyklykda işlenip düzülendir. Süýşýän maşynymyz sowuk ýa-da gyzgyn togalanýan uglerod polatdan, gap-gaçlardan, poslamaýan polatdan we üstleri örtülen beýleki metallardan süýşmegi amala aşyrýar.Öý enjamlaryny, awtoulaglary, enjamlary, polat önümlerini we başgalary gaýtadan işlemekde giňden ulanylýan peýdaly süýşüriji maşyn.

   

 • Polat rulon süýşüriji maşyn

  Polat rulon süýşüriji maşyn

  Süýşýän maşynymyz sowuk ýa-da gyzgyn togalanýan uglerod polatdan, gapyrgalardan, poslamaýan polatdan we üstleri örtülen beýleki metallardan süýşmegi amala aşyrýar.Öý enjamlaryny, awtoulaglary, enjamlary, polat önümlerini we başgalary gaýtadan işlemekde giňden ulanylýan peýdaly süýşüriji maşyn.

 • Metal polatdan ýasalan rulonlar

  Metal polatdan ýasalan rulonlar

  “Raintech” çyzgysy, esasan, galaýy, galvanizli demir, kremniý polat list, sowuk togalanan polat zolak, poslamaýan polat zolak, alýumin zolak we polat zolak ýaly rulon materiallaryny kesmek we kesmek üçin ulanylýar.Metal rulonlary dürli giňlikdäki zolaklara bölýär we indiki zolaklarda ulanmak üçin zolaklary ownuk rulonlara ýygýar.Transformatorda, motor senagatynda we beýleki metal zolaklarda metal zolaklary takyk kesmek üçin zerur enjamdyr. Süýşýän plastinkanyň galyňlygyna görä, inçe plastinka süýşmek çyzygyna we galyň plastinka süýşmek çyzygyna bölünýär.

  “Raintech” süýşýän liniýa gidrawlik ulgamynyň esasy bölekleri ýokary takyklykly komponentleri, elektrik gözegçiligi bolsa doly işleýän funksional gözegçilik üçin import edilýän PLC programma gözegçisini we duýgur ekrany kabul edýär.Highokary awtomatlaşdyryş, gowy tekizleme hili, ýokary kesiş takyklygy, durnukly we ygtybarly öndürijilik, amatly işlemek we tehniki hyzmat we ş.m. aýratynlyklary bar: Örtülen materialy bir gezeklik ýüklemek, işiň intensiwligini peseldýän her bir prosesiň göwnejaý tamamlanmagyny amala aşyryp biler. işçiler, ýokary çykdajyly we enjamlary, elektrik we gidrawliki birleşdirýän ýokary öndürijilikli önüm.