sahypa_banner

Saklamak üçin raf

Saklamak üçin raf

 • Doly awtomatiki saklaýyş rack rulony emele getiriji maşyn

  Doly awtomatiki saklaýyş rack rulony emele getiriji maşyn

  Bu önümçilik liniýasynda ýokary derejeli awtomatlaşdyryş, ýokary netijelilik, gowy durnuklylyk we ş.m. aýratynlyklary bar;Hytaýda köp ulanyjy tarapyndan ulanyldy we müşderileriň gowy synlaryny gazandy.Speedokary tizlikli rack sütünleriniň awtomatiki önümçilik liniýasy doly awtomatiki dolandyryşy kabul edýär, bu önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we zähmet güýjüni peseldýär.

 • Saklaýyş racky dogry sütün rulony emele getiriji maşyn

  Saklaýyş racky dogry sütün rulony emele getiriji maşyn

  “Storage rack roll” emele getiriji maşyn ýokary derejeli awtomatlaşdyrma, ýokary netijelilik, gowy durnuklylyk we ş.m aýratynlyklara eýe;Hytaýda köp ulanyjy tarapyndan ulanyldy we müşderileriň gowy synlaryny gazandy.Speedokary tizlikli rack sütünleriniň awtomatiki önümçilik liniýasy doly awtomatiki dolandyryşy kabul edýär, bu önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we zähmet güýjüni peseldýär.

 • Saklaýyş tekjesi rack rulony emele getirýän maşyn

  Saklaýyş tekjesi rack rulony emele getirýän maşyn

  Bu ammar raflaryny öndürmek üçin rulon emele getiriji maşyn, rulon emele getirýän maşyn önümçilik liniýasy esasan pürs, leveler, sero iýmitlendiriji maşyn, zarba urýan maşyn, rulon emele getiriji maşyn, kesiji maşyn we dolandyryş bölümi bilen düzülýär.Önümçilik liniýasynyň ýokary derejeli awtomatlaşdyryş, ýokary netijelilik, gowy durnuklylyk we ş.m. aýratynlyklary bar;Hytaýda köp ulanyjy tarapyndan ulanyldy we müşderileriň gowy synlaryny gazandy.Önüm öndürýän liniýa dürli ölçegdäki önümleri awtomatiki öndürmäge ukyplydyr.Enjam, sensor ekrany bilen PLC ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr, şonuň üçin enjam ulanyjy üçin amatly bolan CAD çyzgysyny göni okap biler.

 • Saklaýyş tekjesi şöhlelerini emele getirýän maşyn

  Saklaýyş tekjesi şöhlelerini emele getirýän maşyn

  Bu saklaýjy raf haç gollaryny öndürmek üçin rulon emele getirýän maşyn, enjam saklaýjy raf haçlaryny öndürmek üçin ulanylýar, haç gollary esasan ammar üçin ulanylýar.Rulon emele getiriji maşyn, duýgur ekranly awtomatiki dolandyryş ulgamy bilen üpjün edilendir, iň ýokary emele getiriş tizligi 15m / min;we tutuş önüm çyzygy üçin önümçilik tizligi dürli ölçegdäki gollar üçin awtomatiki düzedilip bilner.Awtomatiki dolandyryş ulgamyna esaslanyp, enjam CAD çyzgysyny gönüden-göni okap biler ýa-da operator sensor maglumatlary arkaly önüm maglumatyny girizip biler.