sahypa_banner

önüm

Saklaýyş tekjesi şöhlelerini emele getirýän maşyn

Bu saklaýjy raf haç gollaryny öndürmek üçin rulon emele getirýän maşyn, enjam saklaýjy raf haçlaryny öndürmek üçin ulanylýar, haç gollary esasan ammar üçin ulanylýar.Rulon emele getiriji maşyn, duýgur ekranly awtomatiki dolandyryş ulgamy bilen üpjün edilendir, iň ýokary emele getiriş tizligi 15m / min;we tutuş önüm çyzygy üçin önümçilik tizligi dürli ölçegdäki gollar üçin awtomatiki düzedilip bilner.Awtomatiki dolandyryş ulgamyna esaslanyp, enjam CAD çyzgysyny gönüden-göni okap biler ýa-da operator sensor maglumatlary arkaly önüm maglumatyny girizip biler.


  • youtube
  • facebook
  • twitter

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy TEHNIKI PARAMETERLER

PLC Mitsubishi
Servo ulgamy Kaaskawa, Japanaponiýa
Inwertor Delta (Taýwan, Hytaý)
Ekrana degiň Winilon (Taýwan, Hytaý)
Pes woltly elektrik enjamlary Şnaýder (Fransiýa)
DC tizligini kadalaşdyrmak Kontinental (ABŞ)
Kodlaýjy Omron (Japanaponiýa)

ÖNÜMLER

Gaplamak → Düzeltmek → sowuk rulon emele getirmek → Gidrawlik yzarlamak cut Kesmek → Zarýad bermek

Esasy komponentler

Öndüriji önümçilik liniýasy esasan aşakdakylardan durýar:

Örtüji maşyn, tekizleýji maşyn, rulon emele getiriji maşyn, kesiji maşyn, gidrawlika we dolandyryş stansiýasy.

Gidrawlik stansiýasy kesiji maşyn üçin kuwwat berýär, dolandyryş stansiýasy emele geliş tizligini dolandyrýar, dolandyryş stansiýasy sensor ekrany bilen PLC ulgamyny kabul edýär, ulgam CAD çyzgyny göni okamaga ukyply, operator önüm maglumatlary maglumatlary el degirmek arkaly hem girizip biler ekrany.Rulon emele getiriji maşyn iň soňky önümi we kesiji maşyn soňky önümi belli bir uzynlyga öwürýär.Önümçilik liniýasy aýratyn çarçuwalar bilen enjamlaşdyrylýar, ramka önümiň ululygyna görä sazlamaga ukyply.PLC ulgamy ähli önümçilik liniýasynyň tizligini awtomatiki sazlamaga ukyply

IŞLER MESELLERI

GÖRNÜŞ

Bu rulony emele getirýän önümçilik liniýasy, ammarlarda, ammarlarda, ammarlarda giňden ulanylýar;rulony emele getirýän önümçilik liniýasy haç gollarynyň dürli ululygyny öndürmäge ukyplydyr.Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň