sahypa_banner

önüm

“Auto U Beam Roll” emele getiriji maşyn

U şöhle rulonyny emele getirýän maşyn şöhle profilleriniň emele gelmegini tamamlap biler.Beýleki şuňa meňzeş sowukdan ýasalan polatlar rulonlary we degişli gurallary çalyşmak arkaly öndürilip bilner.Enjamlarymyz esasan awtoulag şöhle panellerini öndürmek üçin.Awtoulag berkitme plitalary esasan awtoulag uzyn şöhlelerini, haç şöhlelerini, öň we yz oklaryny, bamperleri we beýleki gurluş böleklerini öndürmek üçin ulanylýar.Galyňlygy adatça 4.0-8.0mm.Awtoulag gurluş polat plitalaryna we ýokary öndürijilik görkezijilerine ýokary isleg bilen polat derejesidir.


  • youtube
  • facebook
  • twitter

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy TEHNIKI PARAMETERLER

Polat tabak Q345B 610L
Polat rulonyň daşky diametri ≤F1800 mm
Polat rulonyň içki diametri Ф610mm
Polat kemeriň ini Maksimum 600mm
Zolagyň galyňlygy 6 ~ 12mm
Rolleke rulonyň agramy 0010000kg

ÖNÜMLER

Önümçilik liniýasy aşakdaky prosese laýyklykda amala aşyrylýar:

Gaplamak → Iýmitlendirmek we tekizlemek → Kesmek, basmak, kebşirlemek → rulonyň emele gelmegi → Kesmek → Açyş

Esasy komponentler

Öňdebaryjy maşyn 1 toplum
Uncoiler 1set
Düzeltmek 1set
Gyrkym kebşirlemek 1set
Dörediji maşyn 1set
Gyrkyjy maşyn 1set
Akdyryjy enjam 1set

1. Elektrik dolandyryş ulgamy

Linehli liniýa Japanaponiýa “Mitsubishi PLC” tarapyndan dolandyrylýar.Rulony emele getirýän maşynyň hereketlendiriji hereketlendirijisi, tizligi sazlamak we näsazlyk duýduryşy bilen import edilýän sanly DC tizligini sazlaýjy enjam tarapyndan dolandyrylýan DC hereketlendirijisini kabul edýär.

2. Gidrawlik ulgamy

Bütin setirde iki sany gidrawlik ulgam bar, olaryň hersinde kebşirlenen nebit tanky, plunjer nasosy, gidrawlik klapan bloky we klapan bloky, ýag süzgüji, ýag sowadyş ulgamy we turbageçiriji bar.

1) Nebit nasosy içerki meşhur CY seriýaly ýokary basyşly eksenel piston nasosyny kabul edýär;

2) Bu gidrawlik ulgamyň klapan bloky, plastinka görnüşli integral gurluşy kabul edýär;

3) Basyş dolandyryş klapan, ugrukdyryjy element, akym dolandyryş elementi we bu gidrawlik ulgamyň beýleki esasy dolandyryş elementleri hemmesi ýokary basyşly önümler;

4) Nebit silindri ulgamyň syzmagynyň öňüni almak üçin içerki ýokary hilli marka önümlerini we import möhürleri kabul edýär

IŞLER MESELLERI

U şöhle rulonyny emele getirýän maşyn, esasan awtoulagyň düýbüniň polat gurluşyny öndürmek üçin ulanylýar.

Haryt çyzgysy

GÖRNÜŞ

Awtoulag berkitme plitalary esasan awtoulag uzyn şöhlelerini, haç şöhlelerini, öň we yz oklaryny, bamperleri we beýleki gurluş böleklerini öndürmek üçin ulanylýar.Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň