sahypa_banner

önüm

Poslamaýan polatdan geçiriji demir ýol rulonyny emele getirýän maşyn

Metro rulony emele getirýän maşyn.Bu önümçilik liniýasy poslamaýan polat zolagy örtmek, iýmitlendirmek, tekizlemek, sowuk egmek we kesmek funksiýalaryny awtomatiki ýerine ýetirip biler.


  • youtube
  • facebook
  • twitter

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy TEHNIKI PARAMETERLER

Plastinka: poslamaýan polatdan (XCr17, bir wagtyň özünde 304 poslamaýan polatdan uýgunlaşdyrylan bolmaly)

Tagtanyň galyňlygy 2 ~ 3mm
Bobanyň içki diametri 8508 mm
Bobanyň göni bolmagy 0,1-0.3mm / m
Taýýar önümiň uzynlygy 14.2m-18.2m
Kesgitlenen uzynlygyň takyklygy ± 2mm
Çyzykly tizlik 2-6m / min
Elektrik üpjünçiligi 380V ± 10% ; 50Hz
Howa basyşy 0.5MPa

ÖNÜMLER

Gaplamak → Iýmitlendirmek, tekizlemek head Kelläni kesmek → Öňki aýlaw → Kesgitli uzynlyk bilen iýmitlendirmek → urmak → Yzky aýlaw

Poslamaýan polatdan ýasalan rulonlar bezegçilere el bilen göterilýär, enjamlar işe girizilýär we rulonlar el bilen lewele bir-birden iýmitlenýär we tutuş çyzyk önümçilige başlaýar.Örtülmedik zolak ilki bilen bir tekizleýji bilen deňleşdirilýär, soňra bolsa pyçak bilen gysylýar we zolakda çap edilýär, soňra bolsa rulon emele getiriji bölümde sowuk egilýär we emele getiriji bölümiň soňy profiliň tekizlenmegini tamamlaýar.Soňra profil kesiji maşyn bilen kesgitlenen uzynlyga çenli kesilýär we material çykarylýan rafyň üsti bilen boşadylýar, el bilen gaplanýar, göterilýär we ammara iberilýär.

Esasy komponentler

Esasan, örtüksiz, düzediji maşyn, gyrkyjy kebşirleme platformasy, öň aýlaw, servo iýmitlendiriji, zarba urmak, arka aýlaw, rulon emele getiriji enjam, uzyn maşyn, çykaryjy rafdan ybarat.

Uncoiler

Kebşirleýiş çarçuwasyndan, dartyş ştaty ulgamyndan, hereketlendiriji reduktordan, kelläni we tormozy basmakdan ybarat.

Primer, tekizleýji maşyn

Tüweleý kellesi, göni kelle, tekizleýiş enjamy, sürüji ulgamy we ş.m.

Gyrkyjy kebşirleme platformasy

Ol gyrkyjy maşyndan, basýan kelleden we basýan platformadan (mis), öň we yz tarapda sazlanyp bilinýän rulonlardan ybarat.

Servo iýmitlendirmek

Servo motor, rolik bilen iýmitlenmek

Elektrik dolandyryş ulgamy

PLC (Siemens) dolandyryş

GÖRNÜŞ

Metro geçiriji relsler üçin rulon emele getiriji enjamlar esasan geçiriji rels öndürmek üçin ulanylýar.Esasan şäher demir ýol tranzitinde ulanylýar.Adaty geçiriji relsler az uglerodly polat materiallardan ýasalýar.

Programmanyň diagrammasy


Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň