sahypa_banner

Habarlar

Habarlar

 • Rulon emele getirmek üçin haýsy programmalar bar?

  Rulon emele getirýän maşyn näme?Rulon emele getirýän maşyn, metaldan işlemegiň usulydyr.Otag otagynyň temperaturasynda metal material plitalary we zolaklar mehaniki taýdan belli bir şekil we ululykdaky profillere egilýär.Önümlerine sowuk görnüşli profiller diýilýär.Sowuk egilmegiň artykmaçlyklary: we öndürip biler ...
  Koprak oka
 • Turba degirmeni we poslamaýan polat turba degirmeni näme?

  Turba degirmeni we poslamaýan polat turba degirmeni näme?

  Kebşirlenen turba önümçilik liniýasy (Iňlis ady: Kebşirlenen Tube Mill) lakamy göni tikilen kebşirlenen turba önümçilik liniýasy, ýyladyş ýa-da basyş ýa-da ikisi, hem-de doldurgyç materiallary bilen kebşirlenmeli iş böleginiň materialy (şol bir ýa-da başga). eseriň materialy ...
  Koprak oka
 • Cnc buraw maşynyny bilýärsiňizmi?

  Cnc buraw maşynyny bilýärsiňizmi?

  CNC buraw maşynlary esasan burawlamak, gaýtadan dikeltmek, gaýtadan dikeltmek, kakmak we beýleki gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Esasan burawlamak üçin san taýdan dolandyrylýan deşik gaýtadan işleýän maşyn guralydyr.Işleýiş merkezleriniň ösmegi sebäpli CNC buraw maşynlarynyň köpüsi işleýiş merkezleri bilen çalşyryldy.In ...
  Koprak oka
 • Müsüre turba zawody

  Müsüre turba zawody

  Bu gün Müsüre ýokary ýygylykly kebşirleýiş turbasyny ibereris.Bu biziň kompaniýamyz üçin täze müşderi we müşderi kebşirlenen çyzyk isleýändikleri barada bize irden habar iberdi.Kompaniýamyzyň satyjysy, kebşirlenen p-den haýsy material ýasamak isleýändigiňizi aýdyp bilersiňiz diýip e-poçta iberdi ...
  Koprak oka
 • Cnc gantry hereketli buraw maşynynyň dürli modellerini nädip tapawutlandyrmalydygyny bilýärsiňizmi?

  Cnc gantry hereketli buraw maşynynyň dürli modellerini nädip tapawutlandyrmalydygyny bilýärsiňizmi?

  Ilki bilen, cnc gantry hereketli buraw maşyny bilen tanyşdyraryn.Cnc planar buraw enjamy polat we polat gurluşy üçin buraw we freze işlerine ukyply.Cnc plastinka polat buraw maşynymyzda alty sany model bar.Model PD, PCD, PSD, PLD, PMD, ZPMD.Ikinjiden, PD CNC bilen tanyşdyraryn ...
  Koprak oka
 • Rulony emele getirýän maşyn bilen tanyşdyryň

  Rulony emele getirýän maşyn bilen tanyşdyryň

  Rulon emele getirişi, rulon emele getiriji ýa-da rulon görnüşi diýlip hem atlandyrylýar, uzyn metal zolagyň (adatça örtülen polatdan) islenýän kesişe yzygiderli egilmegini öz içine alýan togalanma görnüşidir.Iş prosesi: Rulonyň emele gelmegi, adatça, demirden ýasalan uly rulondan başlaýar ...
  Koprak oka
 • Süýşýän çyzyk bilen tanyşdyryň

  Süýşýän çyzyk bilen tanyşdyryň

  “Raintech” çyzgysy, esasan, galaýy, galvanizli demir, kremniý polat list, sowuk togalanan polat zolak, poslamaýan polat zolak, alýumin zolak we polat zolak ýaly rulon materiallaryny kesmek we kesmek üçin ulanylýar.Metal rulonlary dürli giňlikdäki zolaklara bölýär we soňra zolaklary ýygýar ...
  Koprak oka
 • “STRUT CHANNEL ROLL FORMING MACHINE” bilen tanyşdyryň

  “STRUT CHANNEL ROLL FORMING MACHINE” bilen tanyşdyryň

  1. Aýratynlyklar Çig material Gyzgyn togalanan pes uglerod polat Çig material öndürijiligi 235Mpa Coils OD ≤F1200 mm Coils ID Ф508mm Rulonlaryň ini ≤250mm Zolaklaryň galyňlygy 1,0 ~ 2,5mm Rulonyň agramy ≤2500 kg Çyzygyň umumy ululygy 25000X3000X1800mm 2. Çyzygyň prosesi Uncoiler ...
  Koprak oka
 • Umn Sütün rulony emele getirýän önümçilik liniýasy bilen tanyşdyryň

  Umn Sütün rulony emele getirýän önümçilik liniýasy bilen tanyşdyryň

  Gysgaça giriş Bu önümçilik liniýasy şöhle görnüşli profilleriň galyplaryny tamamlap biler.Kebşirleýji maşyn, miliň giňligi üçin awtomatiki düzediş galyplaýjy maşyn.Dürli giňlik we beýiklikdäki önümler awtomatiki sazlamak arkaly tamamlanyp bilner.Beýleki şuňa meňzeş kol ...
  Koprak oka
 • Hindistana iberilen iki tolkunly ýol guradrail

  Hindistana iberilen iki tolkunly ýol guradrail

  Bu hindi müşderilerimiziň harytlary.“Raintech” awtoulag ýolunyň heläkçiligi barýer rulonyny emele getirýän maşynyň üç görnüşi bar: Aýrylan W şöhle rulonyny emele getirýän maşyn, üç tolkun heläkçiligini böwet emele getirýän maşyn;iki we üç tolkun maşynyny birleşdirdi.Eksport ýoly üçin köp üstünlikli ýagdaýlarymyz bar ...
  Koprak oka
 • GOWY DÜZGÜN HIGHokary tizlikli buraw maşynlary

  Satmak üçin amatly pursat, häzirki wagtda iň ýokary möwsüm.Linza arkaly zawodymyzyň ikinji önümçilik bölümindäki önümçilik ýagdaýyna göz aýlaň. Oktýabr aýynda jemi 20 sargyt aldyk.Olaryň arasynda köne gözegçiden 5 sargyt ...
  Koprak oka
 • RCL 16 * 2000 Önümçilik liniýasy

  RCL 16 * 2000 Önümçilik liniýasy